herbeBOI - AlfaTV

Rejestr umów

Rejestr umów zawarty przez naszą Jednostkę.

Wpisz dane umowy, której szukasz

Numer umowy Data zawarcia Data realizacji Nazwa podmiotu Przedmiot umowy Wartość PLN Skan umowy
PiR.042.7.272.1.2015 2015-01-09 2015-02-27 Foster Design Dostawa mebli do świetlicy wiejskiej w miejscowości Oborzany Gmina Dębno. 3 388,65 brak pliku
PiR.042.7.272.2.2015 2015-01-09 2015-01-26 PHU Diana Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Dostawa kuchenki elektrycznej do zabudowy płyta+ piekarnik i pochłaniacz elektryczny do świetlicy wiejskiej w miejscowości Oborzany Gmina Dębno. 1 528,00 brak pliku
PiR.042.7.272.3.2015 2015-01-13 2015-02-27 Zakład Ogólnobudowlany- Stolarstwo Ryszard Grzymski Wykonanie i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej w Oborzanach. 8 742,00 brak pliku
PiR.0543.1.2015 2015-02-03 2015-03-27 TopNovum Spółka z o.o Opracowanie graficzne, wydanie i dostawa map składanych Gmina Dębno. 11 865,00 brak pliku
PiR.055.1.2015 2015-01-28 2015-02-27 Marek Schiller Opracowanie treści opisowej mapy turystycznej składanej wraz ze zdjęciami- Gmina Dębno. 2 700,00 brak pliku
PiR.134.1.2015 2015-01-12 2015-12-31 Samorządowy Informator SMS Sp.z.o.o Dostosowanie interfejsu graficznego aplikacji do indywidualnych potrzeb klienta. 553,50 brak pliku
GNiOŚ.6131.3.2015 2015-01-19 2015-01-30 GREEN GLOBE Paweł Gluba Wycięcie metodą alpinistyczną 1szt. drzewa z rodzaju klon oraz uprzątnięcie powalonej 1szt. lipy i powalonej części klona poprzez usunięcie tych drzew znad nagrobków, ogrodzeń oraz muru cmentarnego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Dębnie. 3 196,80 brak pliku
GNiOŚ.6131.3.2015 2015-01-21 2015-01-30 GREEN GLOBE Paweł Gluba Aneks Nr 1 do Umowy Nr GNiOŚ.6131.3.2015 dot. odstąpienia od usunięcia metodą alpinistyczną 1szt. drzewa z rodzaju klon z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Dębnie. Pozostałe warunki umowy powstały bez zmian. 1 058,40 brak pliku
GNiOŚ.6131.26.2015 2015-01-30 2015-02-06 GREEN GLOBE Paweł Gluba Wycięcie 1szt. drzewa z rodzaju klon z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Dębnie. 3 240,00 brak pliku
UE/GPiK/PiR/01.23/i/I/2015 2015-02-04 2015-02-27 Firma Handlowo- Usługowa MAR Agnieszka Mardzińska Wykonanie zgodnie z projektem placu zabaw w miejscowości Smolnica. 46 309,50 brak pliku
UE/GPiK/PiR/02.08/2/2014 2015-01-28 2015-03-16 Marek Schiller Opis atrakcji turystycznych, dokumentacja fotograficzna szlaków, koncepcja stworzenia infrastruktury techniczno- wypoczynkowej. 6 680,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.201.2014.KT 2015-02-26 2015-03-04 TRANS-DREW TRANSPORT-USŁUGI Janusz Talaga Sprzedaż drewna użytkowego pozyskanego z trzebieży lasów gminnych w m.Dębno. 6 040,00 brak pliku
AP.2151.1.015 2015-01-02 2015-12-31 TENSOFT Sp. z o.o. nadzór autorski nad oprogramowaniem systemu ADAS 9 874,44 brak pliku
AP.2151.2.2015 2015-01-01 2015-12-31 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy w USC Dębno 800,00 brak pliku
AP.2151.3.2015 2015-01-05 2015-12-31 Wilman Jacek pełnienie obowiązków gospodarza świetlicy strażackiej OSP Cychry 1 800,00 brak pliku
AP.2151.4.2015 2015-01-05 2015-12-31 Waszak Roman pełnienie obowiązków gospodarza świetlicy strażackiej OSP Sarbinowo 1 800,00 brak pliku
AP.2151.5.2015 2015-01-08 2015-12-31 Koblowska Teresa prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 700,00 brak pliku
AP.2151.6.2015 2015-01-08 2015-12-31 Zając Maria prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 700,00 brak pliku
AP.2151.7.2015 2015-01-08 2015-12-31 Borszcz Małgorzata prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 700,00 brak pliku
AP.2151.8.2015 2015-01-01 2015-12-31 "QNT Systemy Informatyczne" Sp. z o.o. utrzymywanie aktualności oprogramowania Qdeklaracje 1 211,55 brak pliku
AP.2151.9.2015 2015-01-16 2015-12-31 LOTOS PALIWA Sp. z o.o. zakup paliwa do samochodu służbowego 24 800,00 brak pliku
AP.2151.10.2015 2015-01-20 2015-12-31 FOTO-STUDIO Kowalczyk Tadeusz obsługa fotograficzna jubileuszy w USC 1 200,00 brak pliku
OKiS.7151.1.2015 2015-01-29 2015-05-16 Krystyna Iwańska wynajem świetli8cy wiejskiej w Grzymiradzu 225,00 brak pliku
OKiS.7151.2.15 2015-01-23 2015-04-11 Małgorzata Wachowiak wynajem świetlicy w Krzesnicy 225,00 brak pliku
OKiS.7151.3.15 2015-02-02 2015-02-14 Rada Sołecka wsi Grzymiradz wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 0,00 brak pliku
OKiS.7151.4.15 2015-01-26 2015-05-23 Justyna Sekuła wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 225,00 brak pliku
OKiS.7151.5.15 2015-01-29 2015-02-14 Władysław Kunisz wynajem świetlicy wiejskiej w Mostnie 225,00 brak pliku
OKiS.7151.6.15 2015-01-29 2015-01-31 Krystyna Jurek wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 225,00 brak pliku
OKiS.7151.7.15 2015-02-13 2015-02-14 Mieczysława Oraczewska wynajem świetlicy wiejskiej w Warnicy 100,00 brak pliku
OKiS.7151.8.15 2015-02-18 2015-02-27 Jan Pękala wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 225,00 brak pliku
OKiS.7151.9.15 2015-02-18 2015-06-06 Joanna Michalik wynajem świetlicy wiejskiej w Krzesnicy 225,00 brak pliku
OKiS.7151.10.15 2015-02-18 2015-04-11 Izabela Dorna wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 225,00 brak pliku
OKiS.7151.11.15 2015-02-18 2015-05-24 Marta Kędziora wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 225,00 brak pliku
OKiS.7151.12.2015 2015-02-25 2015-04-05 Kinga Rohozińska wynajem świetlicy wiejskiej w Mostnie 225,00 brak pliku
OKiS.1.2015 2015-01-19 2015-12-31 Przemysław Myszkowski wykonanie obowiązków gospodarza w Kuźni w Dolsku 1 800,00 brak pliku
OKiS.2.2015 2015-01-19 2015-12-31 Joanna Pławucka wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Barnówku 3 200,00 brak pliku
OKiS.3.2015 2015-01-19 2015-12-31 Karolina Gabrysiak wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Bogusławiu 3 200,00 brak pliku
OKiS.4.2015 2015-01-19 2015-12-31 Katarzyna Pencak wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Dargomyślu 3 200,00 brak pliku
OKiS.5.2015 2015-01-19 2015-12-31 Katarzyna Wydra wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Dolsku 3 200,00 brak pliku
OKiS.6.2015 2015-01-19 2015-12-31 Aleksandra Misztal wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Dysznie 3 200,00 brak pliku
OKiS.7.2015 2015-01-19 2015-12-31 Weronika Kuchowicz wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Krześnicy 3 200,00 brak pliku
OKiS.8.2015 2015-01-19 2015-12-31 Paulina Nadzikiewicz wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Oborzanach 3 200,00 brak pliku
OKiS.9.2015 2015-01-19 2015-12-31 Bogusława Karwacka wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Różańsku 2 400,00 brak pliku
OKiS.10.2015 2015-01-19 2015-12-31 Izabela Sekuła wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Smolnicy 3 200,00 brak pliku
OKiS.11.2015 2015-01-19 2015-12-31 Marta Grabowska wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Suchlicy 3 200,00 brak pliku
OKiS.12.2015 2015-01-19 2015-12-31 Władysława Kurpiel wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Warnicy 3 200,00 brak pliku
OKiS.13.2015 2015-01-19 2015-12-31 Irina Jaślan wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Smolnicy 3 200,00 brak pliku
OKiS.14.2015 2015-01-19 2015-12-31 Justyna Sobczak wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Grzymiradzu 3 200,00 brak pliku
OKiS.15.2015 2015-01-07 2015-04-30 Julian Krzemiński wykonywanie obsługi oraz konserwacji kotłowni w świetlicy wiejskiej w Różańsku. 2 200,00 brak pliku
OKiS.16.2015 2015-01-26 2015-12-31 Ewa Witkowska wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Mostnie 3 150,00 brak pliku
MGKPiRPA.1.2015 2015-01-19 2015-12-31 Joanna Pławucka prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Barnówku 7 140,00 brak pliku
MGKPiRPA.2.2015 2015-01-19 2015-12-31 Monika Rębiasz prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Cychrach 7 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.3.2015 2015-01-19 2015-12-31 Mira Mielimączka prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Dargomyśl 7 440,00 brak pliku
MGKPiRPA.4.2015 2015-01-19 2015-12-31 Katarzyna Wydra prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Dolsku 7 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.5.2015 2015-01-19 2015-12-31 Aleksandra Misztal prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Dysznie 7 260,00 brak pliku
MGKPiRPA.6.2015 2015-01-19 2015-12-31 Justyna Sobczak prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 7 800,00 brak pliku
MGKPiRPA.7.2015 2015-01-19 2015-12-31 Weronika Kuchowicz prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Krześnicy 7 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.8.2015 2015-01-19 2015-12-31 Paulina Nadzikiewicz prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Oborzanach 7 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.9.2015 2015-01-19 2015-12-31 Katarzyna Jaślan prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Ostrowcu 7 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.10.2015 2015-01-19 2015-12-31 Krzysztof Łada prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Rózańsku 7 800,00 brak pliku
MGKPiRPA.11.2015 2015-01-19 2015-12-31 Teresa Pawluczuk prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Sarbinowie 7 500,00 brak pliku
MGKPiRPA.12.2015 2015-01-19 2015-12-31 Władysława Kurpiel prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Warnice 7 800,00 brak pliku
MGKPiRPA.13.2015 2015-01-19 2015-12-31 Karolina Gabrysiak prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Bogusław 7 320,00 brak pliku
MGKPiRPA.14.2015 2015-01-19 2015-12-31 Izabela Sekuła prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Smolnicy 7 400,00 brak pliku
MGKPiRPA.15.2015 2015-01-28 2015-12-31 Monika Dąbrowska prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Mostnie 8 646,00 brak pliku
MGKPiRPA.20.2015 2015-02-25 2015-02-28 Opera na Zamku w Szczecinie zakup biletów dla uczestników Gminnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych w Dębnie 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.21.2015 2015-02-12 2015-03-28 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Dębnie wynajem busa - przewóz młodzieży do Opery 660,85 brak pliku
MGKPiRPA.22.2015 2015-02-24 2015-03-04 SIM Koło Sp. z o. o. zakup koszulek do Kampanii "Dębno mówi nie narkotykom" 2 924,94 brak pliku
MGKPiRPA.23.2015 2015-02-26 2015-03-04 Pol-Graf Drukarnia Dębno wykonanie ulotki i plakatów do Kampanii "Dębno mówi nie narkotykom" 651,90 brak pliku
MGKPiRPA.16.2015 2015-01-19 2015-12-31 Urszula Kotas wykonanie obowiązków konsultanta ds rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie 30 720,00 brak pliku
MGKPiRPA.17.2015 2015-01-19 2015-12-31 Janusz Wielemborek wykonanie obowiązków konsultanta ds rozwiązywania problemów alkoholowych 19 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.18.2015 2015-01-19 2015-12-31 Pracownia Psychologiczna KARMA wykonanie obowiązków Psychologa w Punkcie Konsultacyjnym 60,00 brak pliku
MGKPiRPA.19.2015 2015-01-19 2015-12-31 Magdalena Skrobisz wykonanie obowiązków konsultanta ds. przemocy w rodzinie 5 160,00 brak pliku
AP.2151.11.2015 2015-02-09 2016-03-12 MW Concept Sp. z o.o. udostępnienie w sieci internet aplikacji eSesja i administrowanie serweru wraz ze szkoleniem radnych 23 757,45 brak pliku
AP.2151.12.2015 2015-02-06 2015-03-31 "TECHNIKA SERVICE" dostarczenie programu komputerowego EKSPORT USC wraz z serwisem 3 444,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.59.2015 2015-03-09 2015-03-20 ARBOFOREST Bartosz Jerzak z siedzibą Kostrzyn nad Odrą Wykonanie cięć korygujących koron dziesięciu (10) drzew na terenie cmentarza w miejscowości Cychry, gm. Dębno, woj. zachodniopomorskie. 2 916,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.2.2015.BR 2015-01-05 2015-12-31 TOI TOI Polska Sp. z o.o. Przedstawicielstwo Szczecin Wynajem 2 ustępów sanitarnych na cmentarze w Dębnie ul.Kościuszki i ul.Włościańska. 5 184,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.3.2015.BR 2015-02-24 2015-03-16 MIŚ Księgarnia Dębno Zakup materiałów i nagród rzeczowych na konkurs przyrodniczy organizowany przez ZSP Nr 1 w Dębnie. 500,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.1.2015 2015-03-09 2016-06-30 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie Odbiór odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Dębno. 1 344 780,00 brak pliku
2/2015 2015-02-02 2015-12-31 Usługi Geodezyjne Włodzimierz Świderski Prace geodezyjne 27 500,00 pobierz
PiR.041.I.1.2015 2015-02-23 2015-03-01 Arvado Consulting Anna Kucharska- Benicewicz Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej min. wytyczne dla grafiki i kodu programistycznego oraz przygotowanie dokumentacji technicznej. 6 150,00 brak pliku
AP.2151.13.2015 2015-03-16 2015-03-22 Koblowska Teresa sporządzenie spisu wyborców na wybory ponowne do Rady Miejskiej 45,00 brak pliku
AP.2151.14.2015 2015-03-16 2015-03-22 Zając Maria sporządzenie spisu wyborców na wybory ponowne do Rady Miejskiej 45,00 brak pliku
AP.2151.15.2015 2015-03-16 2015-03-22 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na wybory ponowne do Rady Miejskiej 45,00 brak pliku
AP.2151.16.2015 2015-03-16 2015-03-22 Dutkiewicz Anna przygotowanie lokalu wyborczego na wybory ponowne do Rady Miejskiej 75,00 brak pliku
Zlecenie nr GPiK7011.2.2015 2015-03-05 2015-04-30 Biuro Projektowe DRO-PROJEKT P.Kurowska ,74-500 Chojna Projekt Stalej Organizacji Ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 127 w Dargomyślu. 1 230,00 brak pliku
GPiK7021.1.2015 2015-03-23 2015-03-31 Z.O.i I.-E. Mariusz Jarema ul.Lipowa 1 ; 74-400 Dębno wymiana zniszczonej szafy ze złączem energ. kabl. na Pl.Konstytucji w Dębnie, naprawa oświetlenia i montaż 2 lamp na promenadzie przy ul.Wodnej w Dębnie. 5 684,02 brak pliku
PiR.pp.526.1.2015 2015-01-25 2015-01-26 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 2 547,00 brak pliku
PiR.pp.526.2.2015 2015-01-22 2015-01-30 Ognisko Wychowawcze ?Nasz Dom? Salezjanie Księdza Bosko Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 8 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.3.2015 2015-01-22 2015-12-31 Ognisko Wychowawcze ?Nasz Dom? Salezjanie Księdza Bosko Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 7 600,00 brak pliku
PiR.pp.526.4.2015 2015-01-27 2015-12-31 Stowarzyszenie Miłośników Dębna Działania na rzecz osób starszych 10 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.5.2015 2015-02-04 2015-06-30 Uczniowski Klub Sportowy ?Olimpia? Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 11 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.6.2015 2015-02-04 2015-06-30 Miejski Klub Sportowy Dąb Dębno Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 130 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.7.2015 2015-02-11 2015-12-31 Stowarzyszeniem Przyjaciół Trójki Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 3 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.8.2015 2015-02-12 2015-12-31 Uczniowski Klub Sportowy ?TECHNIK? Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 8 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.9.2015 2015-02-18 2015-12-31 Dębnowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 3 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.10.2015 2015-02-17 2015-12-31 Uczniowski Klub Sportowy ZSP1 ?Tempo? Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 3 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.11.2015 2015-02-06 2015-12-31 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Dębnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2 800,00 brak pliku
PiR.pp.526.12.2015 2015-02-06 2015-12-31 Ognisko Wychowawcze ?Nasz Dom? Salezjanie Księdza Bosko Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 8 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.13.2015 2015-02-17 2015-12-31 Parafialny Zespoł Caritas Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 3 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.14.2015 2015-03-03 2015-12-31 CARITAS parafii Matki Bożej Fatimskiej Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 3 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.15.2015 2015-02-18 2015-12-31 Związkiem Inwalidów Wojennych RP Oddziałem w Dębnie Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 1 100,00 brak pliku
PiR.pp.526.16.2015 2015-02-17 2015-12-31 Polskim Związkiem Niewidomych Okręgiem Zachodniopomorskim Kołem w Dębnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2 800,00 brak pliku
PiR.pp.526.17.2015 2015-02-20 2015-12-31 Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Działania na rzecz zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań 3 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.18.2015 2015-02-13 2015-12-31 Uczniowski Klub Sportowy ?Arkady? Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 9 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.19.2015 2015-02-13 2015-12-31 Szkolne Koło Krajoznawczo ? Turystycznym przy Oddziale Zachodniopomorskim Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych nr 70 Cykliczne imprezy interdyscyplinarne 2 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.20.2015 2015-02-13 2015-06-30 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ?Pomorzanin? Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 11 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.21.2015 0000-00-00 2015-12-31 Koło Związku Sybiraków w Dębnie Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 1 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.22.2015 2015-03-06 2015-12-31 Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Koło Miejsko ? Gminne w Dębnie Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2 800,00 brak pliku
PiR.pp.526.23.2015 0000-00-00 2015-12-31 Dębnowski Klub Rowerowy ?Jedźmy Razem? Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 1 450,00 brak pliku
PiR.pp.526.24.2015 2015-03-11 2015-12-31 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego ?Mali Cychrowiacy? Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 3 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.25.2015 2015-02-20 2015-06-30 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dębnie Cykliczne imprezy interdyscyplinarne 1 100,00 brak pliku
PiR.pp.526.26.2015 0000-00-00 2030-06-20 Klub Sportowy Myśla Dargomyśl Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 24 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.27.2015 2015-02-13 2015-12-31 Ludowy Zespół Sportowy Santos Sarbinowo Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 10 750,00 brak pliku
PiR.341.1.2015 2015-03-02 2015-03-26 Biuro Flaming Ryszard Kuścielek Tłumaczenie dokumentacji na jęz. niemiecki z zakresem prac remontowych na willi przy ul. Mickiewicza na potrzeby wniosku partnerskiego. 225,00 brak pliku
AP.2151.17.2015 2015-03-31 2016-03-31 Kancelaria Adwokacka - Frydrykiewicz Igor Szczecin obsługa prawna Urzędu Miejskiego i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dębnie 50 340,00 brak pliku
OKiS.7151.14.2015 2015-03-13 2015-04-06 Iga Windysz umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Mostnie 225,00 brak pliku
OKiS.7151.15.2015 2015-03-20 2015-06-06 Ariel Tkacz umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Smolnicy 225,00 brak pliku
OKiS.7151.16.2015 2015-03-20 2015-04-05 Jadwiga Gąsior umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Warnice 225,00 brak pliku
OKiS.7151.17.2015 2015-03-24 2015-03-29 Weronika Kuczyńska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Mostnie (wynajem na godz. 16:00 -18:00) 40,00 brak pliku
OKiS.17.2015 2015-03-10 2015-08-31 Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gazowe - Daniel Bońdos obsługa i konserwacja kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Smolnicy 1 200,00 brak pliku
GPiK7011.5/Rd/2015 2015-04-07 2015-10-31 Zaklad Ogólnobudowlany Zbigniew Symeniuk ul.Moniuszki 13,Debno naprawa nawierzchni chodników i ulic w 2015r 13 070,00 brak pliku
GPiK7011/2/Rd/2015 2015-03-23 2015-11-30 PDU ,,DROMAX remont cząstkowy drog o nawierzchni asfaltowej w Dębnie w 2015r 50 000,00 brak pliku
GPiK7011.1/Rd/2015 2015-03-30 2015-11-30 MDS Michał Piekarski ul.Wolności 1; 66-436 Słońsk równwnie dróg gruntowych w gminie w 2015r 90 000,00 brak pliku
AP.2151.18.2015 2015-01-01 2015-12-31 MAGIS MEDIANET dostęp do komputerowej sieci lokalnej 771,00 brak pliku
OKiS.7151.19.2015 2015-04-02 2015-04-18 Lucyna Lulka umowa najmu świetlicy wiejskiej w Bogusławiu 123,00 brak pliku
MGKPiRPA.24.2015 2015-04-15 2015-05-06 Teatr J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. bilety na przedstawienie pt. Romeo i Julia dla uczestników Spektaklu Profilaktycznego 680,00 brak pliku
MGKPiRPA.25.2015 2015-04-15 2015-04-17 Firma Turystyczna M. Paszkiewicz Kostrzyn n/Odrą wynajem autokaru - dowóz uczniów do Barlinka na Ogólnopolski Projekt "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" 350,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.92.2015.KT 2015-04-03 2015-04-15 Firma Usługowo-Produkcyjna DAREX Dariusz Drohomirecki z siedz. Krześnica Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z trzebieży lasów gminnych w m.Dębno. 2 050,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.92.2015.KT.2 2015-04-15 2015-04-15 Firma Usługowo-Produkcyjna DAREX Dariusz Drohomirecki z siedz. Krześnica Sprzedaż drewna użytkowego i opałowego pozyskanego z trzebieży lasów gminnych w m.Dębno. 1 442,90 brak pliku
AP.2151.19.2015 2015-04-07 2015-04-08 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dębnie 135,00 brak pliku
AP.2151.20.2015 2015-04-07 2015-04-10 Kaniewska Krystyna przygotowanie lokalu wyborczego nr 1 na wybory uzupełniajace do Rady Miejskiej w Dębnie 75,00 brak pliku
OKiS.7151.21.2015 2015-04-10 2015-05-02 Paweł Chmielewski umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Bogusławiu 225,00 brak pliku
MGKPiRPA.26.2015 2015-03-31 2015-04-21 Krokus Pracownia Szkoleniowa Kraków przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i rodziców w szkole podstawowej w Dargomyślu, Cychrach, Rózańsku i Barnówku 2 200,00 brak pliku
RS.04.GPiK.2151.3.2015.DM 2015-04-10 2015-09-30 Witkowska Ewa Sprzątanie przystanków PKS oraz chodników wraz z usuwaniem odpadów komunalnych w m. Mostno w okresie od 01.06.2015-30.09.2015 r. 1 500,00 brak pliku
RS.02.GPiK.2151.1.2015.DM 2015-04-10 2015-10-15 Andrzej Lewandowski Wykaszanie traw, grabienie i utrzymanie porządku przy świetlicy, przystanku PKS w miejscowości Różańsko w okresie od 15.04.2015 do 15.10.2015 r. 1 000,00 brak pliku
RS.03.GPiK.2151.2.2015.DM 2015-04-10 2015-10-30 Przemysław Myszkowski Wykaszanie traw, utrzymanie czystości i porządku przy świetlicy wiejskiej, przystanków PKS, skrzyżowanie dróg w miejscowości Dolsk w okresie od 02.05.2015 do 30.10.2015 r. 2 000,00 brak pliku
RS.05.GPiK.2151.4.2015.DM 2015-04-10 2015-09-30 Grocholski Grzegorz Koszenie, grabienie oraz usuwanie odpadów komunalnych w miejscowości Mostno w okresie od 01.06.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 000,00 brak pliku
RS.06.GPiK.2151.8.2015.DM 2015-04-10 2015-11-30 Czyżewska Małgorzata Utrzymanie czystości, koszenie trawy w obrębie dwóch przystanków PKS w miejscowości Grzymiradz w okresie od 15.04.2015 do 30.11.2015 r. 400,00 brak pliku
GPiK.05.2151.5.2015.DM 2015-04-10 2015-08-15 Lewandowski Andrzej Wykaszanie terenów gminnych w ramach akcji "Dróżnik" w m. Różańsko w okresie od 01.08.2015 do 15.08.2015 r. 1 300,00 brak pliku
GPiK.06.7021.33.2015.DM 2015-04-10 2015-08-31 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz Daniel Bońdos Wykaszanie terenów gminnych w ramach akcji "Dróżnik" w m. Smolnica w okresie od 01.05.2015 do 31.08.2015 r. 1 000,00 brak pliku
GPiK.07.2151.7.2015.DM 2015-04-10 2015-09-30 Grocholski Grzegorz Wykaszanie terenów gminnych w m. Mostno w okresie od 01.06.2015 do 30.09.2015 r. 800,00 brak pliku
GPiK.08.2151.6.2015.DM 2015-04-10 2015-06-30 Myszkowski Przemysław Wykaszanie terenów gminnych w m. Dolsk w okresie od 01.06.2015 r. do 30.06.2015 r. 800,00 brak pliku
RS.01.GPiK.7021.32.2015.DM 2015-04-10 2015-08-31 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz Daniel Bońdos Wykaszanie działek gminnych Nr 229/2 o pow.0,18 ha, Nr 372/16 o pow. 0,23 ha w m. Smolnica w okresie od 10.04.2015 r. do 31.08.2015 r. 2 500,00 brak pliku
GPiK7221.8.2015 - zlecenie 2015-04-17 2015-04-30 P.W. POLGET Getman ul.Chrobrego 22B, Dębno wykonanie odwodnienia ul.Słowackiego w Dębnie na odcinku 5mb z korytem odwadniającym 2 201,70 brak pliku
PiR.pp.526.28.2015 2015-04-10 2015-07-10 Netto Grupa Biegowa 42,195 Biegi Dębno mówi nie narkotykom 3 500,00 brak pliku
OKiS.7151.24.2015 2015-04-17 2015-04-18 Paweł Sufisz umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Grzymiradz 40,00 brak pliku
GPiK.10.2151.9.2015.DM 2015-04-21 2015-06-30 Przymysław Kłosowski Wykaszanie terenów gminnych w ramach akcji "Dróżnik" w Oborzanach w terminie od 01.06.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 000,00 brak pliku
RS.07.GPiK.2151.10.2015.DM 2015-04-21 2015-09-30 Przymysław Kłosowski Utrzymanie przystanków PKS w Oborzanach w okresie od 01.05.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 700,00 brak pliku
GPiK.11.2151.11.2015.DM 2015-04-21 2015-05-31 Piotr Ciesielski Wykaszanie terenów w ramach akcji "Dróżnik" w Młyniskach w terminie od 15.04.2015r. do 31.05.2015 r. 800,00 brak pliku
OKiS.7151.1.2015 2015-01-12 2015-05-17 Krystyna Iwańska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Grzymiradzu 0,00 brak pliku
OKiS.7151.26.2015 2015-04-23 2015-04-28 Leszek Dobrzyński umowa najmu lokali użytkowych - świetlica w Różańsku 30,00 brak pliku
OKiS.7151.25.2015 2015-04-21 2015-05-31 Emila Mesjasz umowa najmu lokalu użytkowego - argomyśl 225,00 brak pliku
OKiS.7151.29.2015 2015-04-28 2015-07-04 Robert Krupski umowa najmu świetlicy wiejskiej w Smolnicy 300,00 brak pliku
AP.2151.21.2015 2015-04-30 2016-05-01 "TER-COM" Usługi Informatyczne serwis oprogramowania "system ewidencji i wymiaru ołat z tytułu użytkowania wieczystego" 1 808,10 brak pliku
AP.2151.22.2015 2015-04-17 2015-05-10 Stańczak Anna wykonywanie czynności koordynatora gminnego podczas wyborów na Prezydenta 440,00 brak pliku
AP.2151.23.2015 2015-04-20 2015-05-07 Koblowska Teresa sporządzenie spisu wyborców na wybory Prezydenta 1 050,00 brak pliku
AP.2151.24.2015 2015-04-20 2015-05-07 Zając Maria sporządzenie spisu wyborców na wybory Prezydenta 1 050,00 brak pliku
AP.2151.25.2015 2015-04-20 2015-05-07 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na wybory Prezydenckie 1 050,00 brak pliku
AP.2151.26.2015 2015-04-27 2015-05-10 Kowalska Iwona obsługa informatyczna OKW Nr 1 140,00 brak pliku
AP.2151.27.2015 2015-04-27 2015-05-10 Paczewska Anna obsługa informatyczna OKW Nr 2 140,00 brak pliku
AP.2151.28.2015 2015-04-27 2015-05-10 Kruszak Sylwia informatyczna obsługa OKW Nr 3 140,00 brak pliku
AP.2151.29.2015 2015-04-27 2015-05-10 Sołtys Zdzisław obsługa informatyczna OKW Nr 4 140,00 brak pliku
AP.2151.30.2015 2015-04-27 2015-05-10 Wesołowska Krystyna obsługa informatyczna OKW Nr 5 140,00 brak pliku
AP.2151.31.2015 2015-04-27 2015-05-10 Kurpiel Anna obsługa informatyczna OKW Nr 6 140,00 brak pliku
AP.2151.32.2015 2015-04-27 2015-05-10 Biaduń Broda-Broda obsługa informatyczna OKW Nr 7 140,00 brak pliku
AP.2151.33.2015 2015-04-27 2015-05-10 Jarmuszka-Izak Renata obsługa informatyczna OKW Nr 8 140,00 brak pliku
AP.2151.34.2015 2015-04-27 2015-05-10 Fafuła Kazimierz obsługa informatyczna OKW Nr 9 140,00 brak pliku
AP.2151.35.2015 2015-04-27 2015-05-10 Wawruszczak Urszula obsługa informatyczna OKW Nr 10 140,00 brak pliku
AP.2151.36.2015 2015-04-27 2015-05-10 Zając MArzenna obsługa informatyczna OKW Nr 11 140,00 brak pliku
AP.2151.37.2015 2015-04-27 2015-05-10 Soluch Jan obsługa informatyczna OKW Nr 12 140,00 brak pliku
AP.2151.38.2015 2015-04-27 2015-05-10 Mielczak Dorota obsługa informatyczna OKW Nr 13 140,00 brak pliku
AP.2151.39.2015 2015-04-27 2015-05-10 Sauter Izabela obsługa informatyczna OKW Nr 14 140,00 brak pliku
GPiK7011.6/Rd/2015 2015-05-04 2015-09-30 Spółdzielnia Usług Rolniczych ROL-BUD ul.Cegielniana 8, 74-510 Trzcińsko Zdrój utwardzenie dróg gminnych kruszywem oraz 2x powlekanie emulsją i grysem 160 000,00 brak pliku
OKiS.21.2015 2015-04-20 2015-05-05 Marian Kopaniceki Zakład Ogólnobudowlany? ul. Czereśniowa 1 74-400 Dębno remont podłogi, rozbiórkę pieca i trzonów licowanych kaflami w dużej sali w świetlicy wiejskiej w Oborzanach 9 219,59 brak pliku
GPiK.19.000177/SZC/2015.DM 2015-04-26 2015-10-31 Toi Toi Polska Sp. z o.o. Wywóz i wynajem kabin toy toy ul. Spacerowa i Waryńskiego 4 150,00 brak pliku
GPiK.18.2151.22.2015.DM 2015-05-08 2015-06-10 Jacek Białas Wykaszanie terenów gminnych w m. Ostrowiec w ramach akcji "Dróżnik" w terminie od 01.06.2015 d0 10.06.2015 r. 800,00 brak pliku
GPiK.14.2151.21.2015.DM 2015-05-08 2015-05-31 Sućko Krzysztof Wykaszanie terenów gminnych w m. Sarbinowo w ramach akcji "Dróżnik" 1 000,00 brak pliku
RS.12.GPiK.2151.19.2015.DM 2015-05-08 2015-07-31 Suśko Krzysztof Koszenie placu zabaw w m. Sarbinowo oraz konserwacja urządzeń zabawowych 500,00 brak pliku
RS.13.GPiK.2151.18.2015.DM 2015-05-08 2015-07-31 Sućko Krzysztof Koszenie wokół stawów w m. Sarbinowo 1 500,00 brak pliku
RS.14.GPiK.2151.17.2015.DM 2015-05-08 2015-12-02 Anna Świt Utrzymanie czystości na przystankach PKS, placu zabaw, wzdłuż chodników w m. Więcław 2 300,00 brak pliku
RS.15.GPiK.2150.1.2015.DM 2015-05-08 2015-12-02 Maria Zięba Utrzymanie czystości na terenach gminnych w m. Warnice 1 280,00 brak pliku
GPiK.15.2151.24.2015.DM 2015-05-08 2015-10-31 Dariusz Godzik Wykaszanie terenów gminnych w ramach akcji "Dróżnik" w m. Więcław w okresie od 01.07.2015 do 31.10.2015 r. 800,00 brak pliku
GPiK.17.2151.26.2015.DM 2015-05-08 2015-10-31 Dariusz Godzik Wykaszanie traw na terenie plac zabaw, przystanki PKS, przy igloo tablicach informacyjnych w m, Więcław w okresie od 10.06.2015 do 31.10.2015 r. 2 300,00 brak pliku
GPiK.20.7021.48.2015.DM 2015-05-11 2015-09-30 Przedsiebiorstwo Handlowe "Ula" Urszula Ruszlewicz Wykaszanie terenów gminnych w ramach akcji "Dróżnik" w m. Krześnica dwukrotnie w terminie do 30.90.2015 1 000,00 brak pliku
OKiS.7151.33.2015 2015-05-05 2015-05-05 Paweł Sufisz umowa najmu świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 40,00 brak pliku
OKiS.2015 2015-04-23 2015-05-06 Marian Kopaniceki Zakład Ogólnobudowlany? ul. Czereśniowa 1 74-400 Dębno naprawa rynny na budynku świetlicy wiejskiej w Warnicy 350,55 brak pliku
OKiS.7151.31.2015 2015-05-07 2015-06-13 Anna Kędzior wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 160,00 brak pliku
OKiS.7151.32.2015 2015-05-08 2015-05-17 Damian Mazurak umowa najmu świetlicy - Krześnica 225,00 brak pliku
OKiS.7151.28.2015 2015-04-28 2015-05-02 Mieczysława Oraczewska - Rada Sołecka umowa najmu świetlicy wiejskiej w Warnicy 0,00 brak pliku
OKiS.7151.22.2015 2015-04-16 2015-07-11 Żaneta Dąbska umowa najmu świelticy 225,00 brak pliku
OKiS.7151.20.2015 2015-04-03 2015-05-17 Majka Kasprów umowa najmu świetlicy 225,00 brak pliku
PiR.pp.526.29.2015 2015-04-30 2015-05-05 Stowarzyszenie Edukacyjne Na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 1 200,00 brak pliku
PiR.pp.526.30.2015 2015-05-05 2015-08-09 Fundacja im. Sławomira Mrożka Działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej 2 300,00 brak pliku
PiR.pp.526.31.2015 2015-05-11 2015-07-31 Stowarzyszenie Przyjaciół Sarbinowa Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 500,00 brak pliku
OKiS.7151.35.2015 2015-05-12 2015-05-14 Aneta Judka-Kwarcińska umowa najmu świetlicy wiejskiej 150,00 brak pliku
AP.2151.40.2015 2015-05-05 2015-06-09 Zakład Ogólnobudowlany wykonanie mebli 2,95 brak pliku
AP.2151.41.2015 2015-05-11 2015-05-24 Kowalska Iwona obsługa informatyczna OKW Nr 1 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
OKiS.7151.30.2015 2015-04-30 2015-05-17 Dariusz Podoslki umowa najmu świetlicy 225,00 brak pliku
AP.2151.42.2015 2015-05-11 2015-05-24 Paczewska Anna obsługa informatyczna OKW Nr 2 na II turę wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.44.2015 2015-05-11 2015-05-24 Sołtys Zdzisław obsługa informatyczna OKW Nr 4 podczas II tury wyboirów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.43.2015 2015-05-11 2015-05-24 Kruszak Sylwia obsługa informatyczna OKW Nr 4 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.45.2015 2015-05-11 2015-05-24 Wesołowska Krystyna obsługa informatyczna OKW Nr 5 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.46.2015 2015-05-11 2015-05-24 Kurpiel Anna obsługa informatyczna OKW Nr 6 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.47.2015 2015-05-11 2015-05-24 Biaduń-Broda Beata obsługa informatyczna OKW Nr 7 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.48.2015 2015-05-11 2015-05-24 Jarmuszka-Izak Renata obsługa informatyczna OKW Nr 8 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.49.2015 2015-05-11 2015-05-24 Fafuła Kazimierz obsługa informatyczna OKW Nr 9 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.50.2015 2015-05-11 2015-05-24 Wawruszczak Urszula obsługa informatyczna OKW Nr 10 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.51.2015 2015-05-11 2015-05-24 Zając Marzenna obsługa informatyczna OKW Nr 11 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.52.2015 2015-05-11 2015-05-24 Soluch Jan obsługa informatyczna OKW Nr 12 podczas II tury wyborów 70,00 brak pliku
AP.2151.53.2015 2015-05-11 2015-05-24 Mielczak Dorota obsługa informatyczna OKW Nr 13 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.54.2015 2015-05-11 2015-05-24 Sauter Izabela obsługa informatyczna OKW Nr 14 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.55.2015 2015-05-11 2015-05-24 Stańczak Anna czynności koordynatora gminnego podczas II tury wyborów prezydenckich 525,00 brak pliku
AP.2151.56.2015 2015-05-11 2015-05-24 Koblowska Teresa sporządzenie spisu wyborców na II turę wyborów prezydenckich 525,00 brak pliku
AP.2151.57.2015 2015-05-11 2015-05-24 Zając Maria sporządzenie spisu wyborców na II turę wyborów prezydenckich 525,00 brak pliku
AP.2151.58.2015 2015-05-11 2015-05-24 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na II turę wyborów prezydenckich 525,00 brak pliku
RS.16.GPiK.2151.15.2015,DM 2015-05-08 2015-06-30 Wojciech Kurpiel Koszenie terenów gminnych park wiejski z placem zabaw oraz teren rekreacyjny w m. Warnice w okresie od 08.05.2015 do 30.06.2015 500,00 brak pliku
GPiK.13.2151.16.2015.DM 2015-07-01 2015-11-02 Kurpiel Wojciech Wykaszanie terenów w ramach akcji "Dróżnik" w okresie od 01.07.2015 do 02.11.2015 r. 1 000,00 brak pliku
RS.21.GPiK.7021.50.2015.DM 2015-04-30 2015-05-15 Suprhobby Market Budowlany Sp. z o.o. Market OBI 038 Zakup impregnatów do konserwacji małej architektury na placu zabaw w m. Ostrowiec 396,99 brak pliku
MGKPiRPA.27.2015 2015-05-14 2015-05-25 Pracownia Doskonalenia Zawodowegho MERITUM usługa edukacyjno - szkoleniowa - warsztaty profilaktyczne 1 200,00 brak pliku
OKiS.7151.27.2015 2015-04-24 2015-05-24 Urszula Witkowska umowa najmu lokalu użytkowego 225,00 brak pliku
RS.22.GPiK.2151.29.2015.DM 2015-05-19 2015-12-02 Marta Matkowska Cychry utrzymanie czystości na przystankach PKS, parkingach, koszenie placu zabaw, przy bibliotece i stacji PKP 3 343,00 brak pliku
GPiK7357.1.2015 2015-03-23 2015-05-30 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SKOROBOGATY kruszenie kruszywa na naprawę dróg i uporządkowanie terenu po byłym NZPOW 55 947,80 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.4.2015.KK 2015-04-01 2016-06-30 Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 530 000,00 brak pliku
OKiS.7151.36.2015 2015-05-19 2015-07-18 Monika Twardowska umowa najmu świetlicy 225,00 brak pliku
RS.23.GPiK.7021.53.2015.DM 2015-05-18 2015-05-30 Market OBI w Gorzowie Zakup części i materiałów do kosiarki-traktorowej i kosy spalinowej dla wsi Barnówko 396,99 brak pliku
RS.24.GPiK.7021.54.2015.DM 2015-05-20 2015-05-30 Market OBI w Gorzowie zakup oleju do kosiarki (traktor) dla m. Barnówko 46,99 brak pliku
OKiS.7151.37.2015 2015-05-20 2015-05-31 Marzena Pieczonka umowa najmu świetlicy wiejskiej 225,00 brak pliku
GPiK.Rp.1.2015 2015-05-04 2015-10-30 Zaklad Ogólnobudowlany Symeniuk Zbigniew remont przystanków na terenie Gminy 6 000,00 brak pliku
GPiK.21.2151.27.2015.DM 2015-05-25 2015-10-31 Chmielewski Tomasz Bogusław wykaszanie terenów gminnych w ramach akcji "Dróżnik" 800,00 brak pliku
RS.20.GPiK.2151.28.2015.DM 2015-05-25 2015-10-31 Chmielewski Tomasz Bogusław utrzymanie przystanków, koszenie działek gminnych 1 500,00 brak pliku
OKiS.7151.38.2015 2015-05-21 2015-07-18 Bożena Kulczyńska umowa najmu lokalu użytkowego 225,00 brak pliku
OKiS.7151.39.2015 2015-05-29 2015-05-29 Weronika Kuchowicz umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Krześnica 100,00 brak pliku
OKiS.7151.40.2015 2015-05-29 2015-06-12 Krzysztof Gąsior umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica wiejska w Dysznie. UMOWA ZOSTAŁA ANULOWANA - REZYGNACJA Z WYNAJMU 225,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.1.2015.BR 2015-03-26 2015-04-26 Fryczyński Krzysztof Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowej 2 617,51 brak pliku
GNiOŚ.3032.5.2015.BR 2015-04-07 2015-05-07 Tadeusz Gałuszka Dofinansowanie usuwania azbestu 2 104,50 brak pliku
GNiOŚ.3032.9.2015.BR 2015-04-10 2015-04-15 HURTOWNIA PAPIRUS DĘBNO Zakup materiałów na konkurs w Przedszkolu Nr 1 w Dębnie 275,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.10.2015.BR 2015-04-15 2015-04-17 HURTOWNIA PAPIRUS DĘBNO Zakup materiałów na konkurs w Szkole Podstawowej w Dargomyślu 450,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.46.2015.BR 2015-04-15 2015-04-17 AGA PH Henryk Dulas Dębno Zakup farb na cmentarz w Dolsku ze środków RS Dolsk 196,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.11.2015.BR 2015-04-22 2015-11-27 Renata Jaźwińska-Koss Ocena drzew przeznaczonych do wycięcia na terenie Gminy Dębno 1 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.6.2015.BR 2015-04-28 2015-05-28 Marcin Winkler Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Bogusławiu na dz. nr 413/4 2 121,75 brak pliku
GNiOŚ.7045.65.2015.BR 2015-05-07 2015-05-29 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie Wymiana studzienki wodomierzowej, przebudowa nieszczelnej instalacji wodnej przy kaplicy w Cychrach. 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.12.2015.BR 2015-04-30 2015-05-07 Sklep Wędkarski TAAKA RYBA w Dębnie Zakup materiałów rzeczowych na nagrody w konkursie organizowanym przez SP Cychry 500,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.14.2015.BR 2015-05-04 2015-05-04 Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Zakup biletów wejściowych do ZOO dla dzieci ze szkół 105,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.15.2015.BR 2015-05-04 2015-05-04 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Zakup biletów wejściowych dla dzieci 82,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.16.2015.BR 2015-05-04 2015-05-04 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Zakup biletów wejściowych do Centrum Nauki Kopernik 105,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.17.2015.BR 2015-05-04 2015-05-04 Zarząd Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Zakup biletów wejściowych do Pałacu Kultury 98,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.18.2015.BR 2015-05-04 2015-05-04 Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie Bilety wejściowe do Muzeum dla dzieci z Gminy Dębno 98,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.75.2015.BR 2015-05-19 2015-05-22 Usługi Transportowe Leszek Król Przewiezienie pozostałości pomnika żołnierzy w Sarbinowie na cmentarz 615,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.3.2015.BR 2015-05-21 2015-11-30 EKOLAB Sp.z o.o. Kobylnica Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w Dębnie przy ul.Dargomyskiej 3 247,20 brak pliku
GNiOŚ.3032.20.2015.BR 2015-05-28 2015-05-28 J.S.HAMILTON Gdynia Wykonania badań ścieków w gminnych kanalizacji burzowej 5 627,25 brak pliku
GNiOŚ.7045.45.2015.BR 2015-05-21 2015-06-20 Zakład Instalacji Elektrycznych Jerzy Sokół Remont oświetlenia zewnętrznego na cmentarzu ul.Włościańska dz. nr 31. 17 960,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.13.2015.BR 2015-05-08 2015-05-20 Sklep Wędkarski TAAKA RYBA w Dębnie Zakup materiałów rzeczowych na nagrody w konkursie organizowanym przez GP Dębno 500,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.80.2015.BR 2015-05-28 2015-11-12 Chmielewski Tomasz Prace porządkowe na cmentarzu w Bogusławiu 4 505,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.81.2015.BR 2015-05-29 2015-11-12 Kłosowski Przemysław Prace porządkowe na cmentarzu w Oborzanach 1 805,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.84.2015.BR 2015-05-29 2015-11-12 Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gazowe Daniel Bońdos Prace porządkowe na cmentarzu w Smolnicy 2 040,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.86.2015.BR 2015-06-01 2015-11-12 Matkowska Marta Prace porządkowe na cmentarzu w kaplicy przedpogrzebowej w Cychrach 4 870,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.87.2015.BR 2015-06-01 2015-11-12 Myszkowski Przemysław Prace porządkowe na cmentarzu i kaplicy przedpogrzebowej w Dolsku 2 295,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.85.2015.BR 2015-06-01 2015-11-12 Przedsiębiorstwo Handlowe Prace porządkowe na cmentarzu w Krześnicy 1 305,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.90.2015.BR 2015-06-01 2015-11-12 Czyżewska Małgorzata Prace porządkowe na cmentarzu w Grzymiradzu 1 305,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.83.2015.BR 2015-05-29 2015-11-12 Sućko Krzysztof Prace porządkowe na cmentarzu w Sarbinowie 2 940,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.7.2015.BR 2015-05-20 2015-06-21 Augustyniak Cezary Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Choszczówku na dz. nr 424 5 000,00 brak pliku
GPiK.25.7021.75.2015.DM 2015-05-28 2015-06-10 FFC DISTRIBUTION SP z O.O. Tablice informacyjne do urządzeń siłowni zewnetrznej 369,00 brak pliku
RS.28.GPiK.7021.77.2015.DM 2015-05-12 2015-06-10 Autoryzowany Dealer Firmy "STIHL" Materiały do kosiarki Warnice 74,00 brak pliku
RS.27.GPiK.7021.76.2015.DM 2015-05-28 2015-06-10 Sprzedaż-Serwis Sprzętu Leśnego i Ogrodniczego Części do kosiarki Cychry 98,50 brak pliku
RS.30.GPiK.7021.82.2015.DM 2015-06-16 2015-07-15 Kowalstwo Artystyczne Krzysztof władyka Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Oborzanach, konserwacja elementów małej architektury 8 000,00 brak pliku
RS.26.GPiK.7021.56.2015.DM 2015-05-21 2015-05-21 Sprzedaż-Serwis Sprzętu Leśnego i Ogrodniczego Cychry części do kosiarki 119,00 brak pliku
RS.25.GPiK.7021.55.2015.DM 2015-05-18 2015-05-18 Sprzedaż-Serwis Sprzętu Leśnego i Ogrodniczego Cychry części do kosiarki 69,00 brak pliku
AP.2151.60.2015 2015-06-11 2015-09-30 Gawrońska Małgorzata sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego i USC 6,40 brak pliku
1234 2015-06-02 2015-07-05 Alfa Testowa 10 000,34 pobierz
Test 2017-02-23 2017-02-27 Test 2 Abc 140,00 brak pliku