herbeBOI - AlfaTV

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych z formularzu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługi przez kierownika jednostki - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)